Cookies (sīkfailu) izmantošana

Babilonosodai.lt portālā cookies (sīkfaili) tiek izmantoti statistikas mērķiem, vērtējot tīmekļa vietnes apmeklētību un atsevišķu rakstu popularitāti, kā arī veicot statistikas pētījumus. Cookies ļauj mums atvieglot mūsu tīmekļa vietnes lietošanu un sniegt Jums konkrētāku un atbilstošāku informāciju. Šāda apstrāde neļauj tieši vai netieši identificēt jūsu identitāti. Babilonosodai.lt patur tiesības anonīmu statistikas informāciju nodot trešajām pusēm. Jūs varat izdzēst sīkfailus no sava datora vai tos bloķēt, izmantojot savā datorā esošo tīmekļa pārlūkprogrammu. Bloķējot sīkfailus, Jums var nedarboties daži no mūsu pakalpojumiem tehnisku iemeslu dēļ.

Kas ir cookies (sīkfaili)?

Personīgās informācijas izmantošana Mēs cenšamies sniegt Jums pēc iespējas lielāku kontroli apstrādājot savus personas datus; mums ir svarīgi, lai apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Jūs justos ērti.

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādi sīkfaili:

  • Facebook pixel
  • Google adwords
  • Google tag manager
  • Google analytics

Babilonosodai.lt aizsargā Jūsu personisko informāciju un izmanto to, lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus saskaņā ar Lietuvas Republikas personas datu juridiskās aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, citiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību.

Babilonosodai.lt var apkopot un izmantot Jūsu personas datus (piem. vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un citu Babilonosodai.lt tīmekļa vietnes reģistrācijas formā norādīto informāciju) preču un (vai) pakalpojumu pasūtījumiem, kā arī, saņemot atsevišķu iepriekšēju Jūsu piekrišanu, citiem formulētiem mērķiem. Demogrāfiskie dati (piem., vecums vai dzimums) var tikt izmantoti, tiecoties tīmekļa vietni labāk pielāgot konkrētā apmeklētāja vajadzībām, demonstrēt speciāli pēc viņa vajadzībām atlasīto saturu.

Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs paturam tiesības sniegt tos trešajām pusēm tikai konkrētas preces vai pakalpojuma sniegšanas mērķiem un tikai tādā apjomā, cik tas nepieciešams mērķu sasniegšanai. Mēs neatklājam trešajām pusēm Jūsu personas datus nekādos citos gadījumos, pirms tam nesaņemot Jūsu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad mums tas ir jādara saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

Babilonosodai.lt neatbild par Jūsu personas datu apstrādi trešajām personām piederošajās interneta tīmekļa vietnēs, kā arī tajos gadījumos, ka tajās Jūs nokļūstat caur mūsu tīmekļa vietnē esošajām norādēm. Rekomendējam iepazīties ar katras apmeklētās tīmekļa vietnes, kas nepieder mums, privātuma nosacījumiem atsevišķi.

Babilonosodai.lt apmeklētāju dati ir aizsargāti no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas un nelikumīgas izmantošanas.

Jums ir tiesības zināt, kā tiek izmantota jūsu personiskā informācija. Ja šī informācija ir nepareiza, nepilnīga vai neatbilstoša, tam, lai varētu precīzi pildīt Jūsu pasūtījumus un sniegt pakalpojumus, izlabojiet tos nekavējoties. Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai Babilonosodai.lt izlabotu vai iznīcinātu jūsu sniegtos personas datus, vai apturēt šādu datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu). Ja tas padara neiespējamu turpināt sniegt Babilonosodai.lt pakalpojumus, šo pakalpojumu sniegšana tiek izbeigta (dzēšot personas datus) vai apturēta.

Mājas lapu pārvalda un administrē saskaņā ar individuālās darbības izziņu strādājošs uzņēmums „Vita Aušrienė”, apliecības Nr.: 024130, adrese Pušyno iela 9, Radaiļi, Klaipēdas raj.

Atbildības ierobežošana

Mājas lapas Babilonosodai.lt specializēja – sniegt informāciju par īpašiem pasākumiem un pakalpojumiem, kas notiek miniatūru un botāniskas parkā, un informēt lietotājus par jaunumiem. Taču par rakstu, komentāru, konsultāciju izmantošanu atbildīgs ir pat pakalpojuma lietotājs.

Portāla Babilonosodai.lt iesniegtajos materiālos var būt tehniskas neprecizitātes vai tipogrāfijas kļūdas. Babilonosodai.lt var veikt izmaiņas vai grozījumus jebkurā laikā. Babilonosodai.lt nevar garantēt un negarantē, ka jūsu meklēšanas rezultāti būs izsmeļoši un ka norādes katalogā uz norādītajām interneta tīmekļa vietnēm būs precīzas jūsu meklēšanas laikā.

Babilonosodai.lt negarantē, ka pakalpojuma funkcionalitāte būs nepārtraukta un bez kļūdām, ka defekti tiks novērsti vai ka pakalpojums būs pasargāts pret vīrusiem vai citiem kaitīgiem komponentiem. Jūs saprotat un piekrītat, ka jebkurš materiāls, ko jūs lasāt, lejupielādējat vai kā citādi saņemat, izmantojot pakalpojumu, ir tikai pēc jūsu ieskatiem un riska un ka jums ir jāveic atbilstoši drošības pasākumi, un tikai jūs esat atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts jūsu veselībai, datorsistēmai, tajā saglabātajai informācijai, jūs arī sedzat visas izmaksas par nepieciešamo apkopi, remontu vai uzlabojumiem.

Babilonosodai.lt patur tiesības mainīt organizējamo spēļu noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Par portālā Babilonosodai.lt publicēto reklāmu, tās saturu un likumību atbild tikai reklāmas pasūtītājs.

Jaunumu noteikumi

Babilonosodai.lt jaunumi par interneta portāliem, to konkrēto rubriku jaunumiem, kā arī par Dino.lt publiskotajām akcijām, rīkotajiem pasākumiem, jauniem un atjaunotiem pakalpojumiem.

Katram Babilonosodai.lt informatīvā izdevuma abonentam ir tiesības jebkurā laikā mainīt abonementa noteikumus vai atcelt to pavisam. Kā arī Jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un tiesības pieprasīt labot nepareizus, neizsmeļošus, neprecīzus savus personas datus. Abonentam atsakoties no Babilonosodai.lt abonenta, Babilonosodai.lt nav tiesības apstrādāt Jūsu personas datus, kurus iesniedzāt pasūtot Babilonosodai.lt jaunumus.

Abonējot Babilonosodai.lt jaunumus, Jūs piekrītat, ka Individuālais uzņēmums „Vita Aušrienė” apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus tiešā mārketinga nolūkos un nosūtīs savu partneru tiešā mārketinga piedāvājumus.

Babilonosodai.lt apņemas nenodot trešajām personām datus, kurus abonents iesniedza, pasūtot Babilonosodai.lt jaunumus. Izņemot jaunumu sūtīšanai nepieciešamās informācijas nodošanu uzņēmumam, kurš veic Babilonosodai.lt jaunumu sūtīšanu.

Pat ja esat devis piekrišanu, apstrādāt Jūsu personas datus jaunumu sūtīšanai, šo piekrišanu varat jebkurā laikā viegli atsaukt visai vai daļai no personas datu apstrādes darbībām. Šim nolūkam jūs varat:

  • paziņot par atteikšanos e. veidā saņemtajos paziņojumos un (vai) piedāvājumos norādītājā veidā (piem., paziņojumos nospiežot norādi „Atteikties” vai „Unsubscribe” šo pogu varat atrast katras vēstules apakšā).

 

Jūsu personas dati tiks aizsargāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu juridiskas aizsardzības likumu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804). Jūsu tiesības aizsargā arī Lietuvas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).