Cookies (slapukų) naudojimas

Babilonosodai.lt portale cookies (slapukai) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų straipsnių populiarumą o taip pat atliekant statistinius tyrimus. Cookies leidžia palengvinti naudojimąsi mūsų svetaine ir pateikti Jums konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Babilonosodai.lt pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios mūsų paslaugos Jums gali neveikti.

Kas yra cookies (slapukai)?

Asmeninės informacijos naudojimas Mes stengiamės suteikti Jums kiek įmanoma daugiau kontrolės tvarkant savo asmeninius duomenis; mums svarbu, kad apsilankę mūsų svetainėje, Jūs jaustumėtės patogiai.

Mūsų svetainėje yra naudojami šie slapukai:

  • Facebook pixel
  • Google adwords
  • Google tag manager
  • Google analytics

Babilonosodai.lt saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant Jums reikalingas paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Babilonosodai.lt gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Babilonosodai.lt svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) prekių ir (arba) paslaugų užsakymams o tai pat, gavus atskirą išankstinį Jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais. Demografiniai duomenys (pvz. amžius ar lytis) gali būti naudojami siekiant svetainę geriau pritaikyti konkretaus lankytojo poreikiams, demonstruoti specialiai pagal jo poreikius atrinktą turinį.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti.

Babilonosodai.lt neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.

Babilonosodai.lt lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

Jūs turite teisę sužinoti, kaip panaudojama jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad galėtume tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus ir teikti paslaugas, pataisykite ją nedelsdami. Jūs turi teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad Babilonosodai.lt ištaisytų ar sunaikintų jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei tai sąlygoja negalimumą toliau teikti Babilonosodai.lt paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas.

Svetainę tvarko ir administruoja pagal individualios veiklos pažymą dirbanti įmonė „Vita Aušrienė“, pažymėjimo nr.: 024130, adresas Pušyno g, 9. Radailiai, Klaipėdojs raj.

Atsakomybės ribojimas

Svetainės Babilonosodai.lt specializacija – suteikti apie miniatiūrų ir botanikos parke vykstančius ypatingus renginius ir paslaugas bei informuoti apie visas naujienas savo vartotojus. Tačiau už straipsnių, komentarų, konsultacijų panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas.

Portalo Babilonosodai.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Babilonosodai.lt gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu. Babilonosodai.lt negali garantuoti ir negarantuoja, kad jūsų paieškos rezultatai bus išsamūs ir kad nuorodos į kataloge pateiktas interneto svetaines bus tikslios jūsų paieškos metu.

Babilonosodai.lt negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika – ir privalote imtis deramų saugumo priemonių, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, joje saugomai informacijai, jūs taip pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

Babilonosodai.lt pasilieka teisę keisti organizuojamų žaidimų taisykles bet kada be išankstinio perspėjimo.

Už portale Babilonosodai.lt skelbiamą reklamą, jos turinį ir teisėtumą atsako tik reklamos užsakovas.

Naujienlaiškio taisyklės

Babilonosodai.lt interneto portalų, leidinių, jų konkrečių rubrikų naujoves, taip pat apie Dino.lt skelbiamas akcijas, organizuojamus renginius, pristatomas naujas ir atnaujintas paslaugas.

Kiekvienas Babilonosodai.lt naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę bet kada pakeisti prenumeratos sąlygas arba visiškai jos atsisakyti. Taip pat Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Prenumeratoriui atsisakius Babilonosodai.lt prenumeratos, Babilonosodai.lt netenka teisės tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte užsakydamas Babilonosodai.lt naujienlaiškį.

Užsiprenumeravę Babilonosodai.lt naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad Individuali įmonė „Vita Aušrienė“  tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bei siųstų savo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

Babilonosodai.lt įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims duomenų, kuriuos prenumeratorius pateikė užsakydamas Babilonosodai.lt naujienlaiškį. Išskyrus naujienlaiškio siuntimui būtinos informacijos perdavimą įmonei, vykdančiai Babilonosodai.lt naujienlaiškio siuntimą.

Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis naujienlaiškiams siųsti, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

  • pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., pranešimuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakykite“ arba „Unsubscribe“ šį mygtuką galite rasti kiekvieno laiško apačioje).

 

Jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804). Jūsų teises taip pat gina Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).