bbhs

Izglītojošās nodarbības ilgums: 90 min

Dalībnieku vecums: 7-10 klašu skolēniem

Dalībnieku skaits: 10-45 skolēni vienlaicīgi

Cena: 8 € skolēnam

Par izglītojošo nodarbību

Izglītojošās programmas mērķis ir sniegt izglītojošās programmas dalībniekam etniskās, multikulturālās, vēsturiskās, ģeogrāfiskās un bioloģiskās zināšanas radošā un interesantā veidā, lai apmierinātu mūsdienu bērna vajadzības un intereses.

Skolēni dzīvē iepazīsies par pasaules kultūras objektiem, attīstīs pozitīvu attieksmi pret dažādām pasaules kultūrām un tradīcijām un veidos pozitīvu sociokulturālo vidi. Izglītojošās programmas laikā skolēni iegūs jaunas zināšanas, strādās komandās un individuāli. Skolēni saistīs iegūto pieredzi ar formālās izglītības zināšanām un prasmēm, atjaunos pilsoniskuma jēdzienu, padziļinās vērtību skatījumu uz mūsu apkārtējo pasauli, kā arī iepazīs etnisko kultūru caur paražām un tradīcijām. Izglītojošā programma „Radi savu Babilonas dārzu gleznu” sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās.

Teorētiskajā daļā (40 min.) pedagogs sagaida skolēnus, pastāsta par netradicionālo izglītojošās programmas norises vietu, tās unikalitāti un sadala skolēnus grupās ar pavadošajām personām. I. grupa pēta vēsturiskus kultūras objektus no četriem pasaules kontinentiem: Āfrikas, Āzijas, Eiropas un Austrālijas. Skolēni apskatīs slaveno Sidnejas Operas namu, romantisko Trevi strūklaku, Londonas tiltu, Berlīnes Brandenburgas vārtus, Triumfa arku, Heopsa piramīdu, Babilonas gaisa dārzus un daudz ko citu, savukārt II. grupa pētīs Babilonas dārzu botānisko floru – precīzi izveidotās topiāru, ziedu un dekoratīvo koku kompozīcijas, to izcelsmi, garšaugu un dārzeņu daudzveidību un to izmantošanas iespējas.

Praktiskajā daļā (50 min.) katram dalībniekam būs iespēja izveidot unikālu pasaules arhitektūras ēkas gleznojumu pēc savas izvēles no sēklām, graudiem, garšaugiem un citiem dabas produktiem. Praktiskajā daļā tiek nostiprinātas iegūtās zināšanas. Mācību noslēgumā pedagogi stāsta par izpētītajiem objektiem, apmainās ar interesantiem faktiem, tiecoties atklāt katra skolēna individualitāti un sniedzot dzīvei nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Pēc šādas izglītojošās programmas skolēni uz apkārtējo pasauli raudzīsies citām acīm – tas ir, kā var apgūt ģeogrāfijas, vēstures un bioloģijas stundu vielu citādā veidā.