MINIATŪRAS

Lielā Gīzas sfinksa

Lielā Gīzas sfinksa ir gulošas lauvas ar cilvēka galvu skulptūra, kas izkalta Gīzas plakankalnē Nīlas rietumu krastā, netālu no mūsdienu Kairas, Ēģiptē. Tā ir lielākā monolītā skulptūra pasaulē. Lielā Gīzas sfinksa ir 73,5 m gara, 6 m plata un 20 m augsta.
Tā ir arī vecākā zināmā monumentālā skulptūra. Ir noskaidrots, ka tā datējama ar IV. dinastijas valdīšanas laiku, aptuveni 2600-2500 g. p. m. ē., taču nav skaidrs, kura faraona. Nav arī skaidrs, kurš no šiem valdniekiem ir attēlots ar sfinksas seju. Precīzs sfinksas mērķis līdz šim nav atklāts.
Ir izskanējuši pieņēmumi, ka tā funkcija varētu būt bijusi aizsargāt Gīzas teritoriju. Pie Sfinksa tika uzcelts templis. Sfinksa bija pilnībā apbērta ar smiltīm no viduslaikiem līdz XIX g. sākumam. Tas ir veicinājis to, ka sfinksa ir pilnībā saglabājusies līdz mūsdienām, jo to nav neietekmējusi erozija.