web---liberty

Izglītojošās nodarbības ilgums: 90 min

Dalībnieku vecums: 8-12 klašu skolēniem

Dalībnieku skaits: 10-45 skolēni vienlaicīgi

Cena: 8 € skolēnam

Par izglītojošo nodarbību

Izglītojošās programmas mērķis – radošā un interesantā veidā izglītojošās programmas dalībniekiem sniegt etniskās, multikulturālās, vēstures, ģeogrāfiskās un bioloģiskās zināšanas, lai tās atbilstu mūsdienu bērna vajadzībām un interesēm.

Mūsdienu jauniešiem nepietiek tikai ar formālām zināšanām klasē. Šībrīža zināšanas par jau apgūto, kā arī zinātkāre un vēlme paplašināt savu redzesloku diktē jaunas mācību formas. Ekskursijas un aktīvās mācīšanās metodes dod skolēniem iespēju brīvi paust savas idejas, rosina radošas atbildes, kā arī māca komunicēt un sadarboties. Izglītojošā programma „Apkārt pasaulei 90 minūtēs” sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.

Teorētiskā daļa (ilgums – 40 min.) pedagogs sagaida skolēnus, pastāsta par netradicionālo izglītojošās programmas vietu Miniatūru parku „Babilonas dārzi”, tā unikalitāti un veic izglītojošās programmas dalībnieku „rosināšanu” spēļu formā (ātra jautājumu un atbilžu viktorīna par pasaules brīnumiem, etnogrāfiskajiem elementiem, ceļotājiem, kuri ir apceļojuši pasauli un viņu apceļošanas veidiem).

Praktiskajā daļā (ilgums – 50 min.) klase tiek sadalīta divās grupās, lai atrisinātu mīklas, pamatojoties uz izpētīto vidi, tādējādi nostiprinot zināšanas. Tiek izveidots arī ceļojuma apkārt pasaulei modelis, parādot, kas ar ko ceļotu, ko apmeklētu un kā sasniegtu savus nospraustos mērķus. Izglītojošās programmas noslēgumā abu grupu pārstāvji diskutē par izpētītajiem objektiem, apmainās ar interesantiem faktiem, cenšoties izcelt katra skolēna individualitāti un sniedzot viņiem dzīvē nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Pēc šīs izglītojošās programmas skolēni apkārtējo pasauli ieraudzīs citām acīm – tas ir gluži tāpat, kā iepazīt citu valstu un Lietuvas kultūru, ģeogrāfijas, vēstures un bioloģijas stundas no cita skatpunkta.