MINIATŪROS

Brandenburgo vartai

Brandenburgo vartai – architektūros paminklas, vienas iš Berlyno simbolių, buvę miesto vartai. Brandenburgo vartai yra vieninteliai išlikę Berlyno miesto vartai. Juos 1788–1791 m. karaliaus Frydricho Vilhelmo II paliepimu pastatė Carl Gotthard Langhans.
Brandenburgo vartų viršūnę vainikuoja kvadriga – keturių arklių tempiamas kovos vežimas. Ši skulptūra Napoleono karų metu, prancūzams užėmus miestą, buvo išgabenta į Paryžių ir buvo grąžinta tik po 8 metų.
Šaltojo karo metu Brandenburgo vartai buvo dalis Berlyno sienos, skyrusios Rytų ir Vakarų Vokietiją. Po istorinio Berlyno sienos griuvimo, šie vartai tapo suvienytos Vokietijos simboliu.