MINIATŪROS

Triumfo arka

Triumfo arka – Prancūzijos sostinės Paryžiaus 8–tojoje apygardoje esantis monumentalus statinys, skirtas Napoleono Bonaparto Didžiosios armijos pergalėms įamžinti. Valstybės saugomas architektūros ir istorijos paminklas, vienas iš Paryžiaus simbolių.
Vienos angos Triumfo arkos aukštis 49,5 m, plotis 45 m, skersmuo 22 m. Statinį 1806 m. suprojektavo Jean Chalgrin. Pagal architekto Žano Šalgreno projektą iškilo 1806–1836 m. Prie Triumfo arkos organizuojamos bendranacionalinių švenčių iškilmės, po ja įrengtas Pirmojo pasaulinio karo Nežinomo kario kapas ir dega Amžinoji ugnis. Nuo 1923 m. kas vakarą vyksta Amžinosios ugnies uždegimo ritualas.
Ant Triumfo arkos sienų iškaltos 128 mūšių, kuriuos laimėjo respublikinės ir imperinės Prancūzijos kariuomenės (taip pat ir Mažojoje Lietuvoje įvykęs Ylavos mūšis ) vietos. Be to, sienų plokštėse įrašytos 660 garsiausių prancūzų karvedžių pavardės.